Vil du være aktiv på Museumsbanen Maribo-Bandholm
 • Havde du en barnedrøm om at lege med tog?
 • Har du den endnu?
 • Kunne du tænke dig at opleve barnedrømmen?
 • Kan du lide at arbejde med træ eller jern eller lave mad?
 • Vil du hellere male?
 • Vil du gerne lære at fyre på et damplokomotiv
 • og lære at køre det?
 • Vil du gerne være togfører og snakke med publikum,
 • være stationsforvalter og sælge billetter
 • og souvenirs eller billettere vore gæster på toget?
 • Eller vil du hellere være den, der rangere vogne og lokomotiver sammen til et tog?
Hvad er Museumsbanen?
Museumsbanen er en del af Dansk Jernbaneklub (DJK) og har siden starten i 1962 kørt veterantog mellem Maribo og Bandholm. Museumsbanen er landets første veteranbane.
Hvem kører toget og vedligeholder det?
Museumsbanen drives udelukkende ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft, dvs. af foreningens ca. 60 medlemmer. Når toget kører er der forskellige jobs, der skal udføres. Hvert tog skal bemandes med en lokomotivfører, en fyrbøder (hvis det er damptog), en togfører og en rangerleder. Desuden er Bandholm Station bemandet for salg af billetter og souvenirs. Det er ikke nok, at der er uddannet personale til togene, materiellet skal også vedligeholdes. Dette indebærer en lang række forskellige arbejdsopgaver på vogne og lokomotiver samt faste anlæg, så alle interesser og faggrupper kan faktisk tilgodeses.

Er Museumsbanen noget for mig?
At være aktivt medlem hos Museumsbanen kræver ingen forudgående specielle uddannelser. Her er det primært lysten til at være med, der driver værket. Man kan bruge lidt eller megen tid som medlem, det er helt op til den enkelte selv at afgøre.
Visse jobs på toget kræver en uddannelse, som foregår internt i Museumsbanens regi og med mulighed for som aspirant, stille og roligt at tilegne sig den fornødne viden og erfaring.
Har man ikke lyst til at køre med toget, men hellere vil have sorte fingre, er der masser af muligheder i Remisen, også selvom man ikke lige har en fortid som smed, maskinarbejder eller lignende. Der skal males - snedkereres - tømres - smedes - laves mekanisk arbejde - drejes og fræses - laves mad - gøres rent og 117 andre ting. Det man ikke kan, læres hen ad vejen. At medlemsskaren er bredt sammensat vises af, at der er ingeniører - pensionister - EDB-folk - jernbanefolk - husmødre/fædre - arbejdsmænd - kontorfolk - efterlønnere - sygeplejersker - guldsmede - kvinder og mænd - faglærte / ufaglærte af alle slags - skaldede og langhårede - tykke og tynde - og børn, unge og voksne.
Hvad med det sociale?
Ved Museumsbanen lægges der stor vægt på det sociale samvær, ikke kun omkring arbejdet i Remisen, idet der arrangeres udflugter og en årlig personalefest, hvor den ikke togaktive del af familien også er velkommen til at deltage. Der er gode personaleforhold i Remisen, hvor der er overnatningsmuligheder i flere værelser. Der er også fællesspisning til meget moderate priser, eller den hjemmesmurte madpakke kan medtages, men der er tradition for altid at spise samlet. Maden efterfølges af hyggesnak. Du behøver heller ikke tage hjem med møg på albuerne, da der selvfølgelig er både toiletter med vaske og brusebad.
Hvornår arbejdes der?
Der arbejdes i Remisen både i weekender, ferier og hverdage efter indbyrdes aftale. Der er indgang til Remisen fra C. E. Christiansensvej 38. Du er velkommen til at være med i en periode, for at se om det er noget for dig, derefter er medlemskab af Dansk Jernbaneklub en betingelse. Kontingentet for år 2017 er 510 kr (juniorer max. 18 år 310 kr.) incl. foreningens blad "Jernbanen" 6 årligt, som i spændende artikler og flotte billeder fortæller om jernbaner i ind- og udland, før og nu.
Vil du vide mere?
Send en mail til info(snabela)museumsbanen.dk, og så vil du blive kontaktet.