Bandholm stations historie/bandholm.jpg
Bandholmbanen blev anlagt som en forbindelse fra Maribo købstad til havnen i Bandholm.
I Bandholm blev der bygget en egentlig stationsbygning, som i det ydre er bevaret den dag i dag. Bandholm station med tog i starten af 1870-erne
Fra starten indeholdt bygningen tjenestebolig, stationskontor, post- og telegrafekspedition, pakrum, 2 ventesale og banegårdsbeværtning. Der var ikke billetsalg, idet alt billetsalg foregik i togene de første år. I 1904 var Bandholm station bemandet med en stationsforvalter, en assistent, en vognmester og tre stationskarle.

Under første verdenskrig oplevede banerne på Lolland en stor trafik, og forholdene på Bandholm station blev for små.
I 1920 byggedes det nuværende pakhus og villaen nord for pakhuset, der blev ny tjenestebolig for stationsforstanderen. Boligen i hovedbygningen blev indrettet til kontorer.

Persontrafikken blev efterhånden delvis udført af rutebiler. I 1938 blev der således kørt 6 dobbeltture med tog og 4 dobbeltture med rutebil. Fra 1948 begyndte der at køre skinnebusser på banen, indtil kørslen med persontog blev indstillet 3. oktober 1952. Bandholm station var nu ikke mere en togfølgestation, men der var fortsat jernbaneekspedition samt post- og telegrafekspedition.
I 1956 blev stationen igen ombygget. Der blev igen bolig i hovedbygningen, samt indrettet kiosk, ventesal for rutebilpassagerer og toilet.

Godstrafikken var fortsat betydelig i forbindelse med havnen. I tiden efter anden verdenskrig kunne der være 2 lokomotiver i gang på Bandholmbanen, og der var op til 11 ekstragodstog om dagen, når der kørtes kalk og kul til sukkerfabrikkerne.
Godstrafikken forsatte frem til midten af 1999, hvor DSB's transportaftale med DLG ophørte. Der kørtes med rangertraktor efter behov, men i enkelte tilfælde var der så store godsmængder, at et marcipanbrød blev indsat.

Museumsbanen Dansk Jernbane-Klub indledte kørsel på Bandholmbanen i 1962. Få år senere blev det en fast tradition, at omløb skete på Bandholm station i stedet for på havnen.

Planer om at forlænge Jernbanevej i Bandholm over stationsarealet og videre ad nuværende Lindstrømsvej indebar, at stationsbygningen skulle nedrives. På initiativ af Dansk Jernbane-Klub blev den gamle bygning fredet i 1972, og Lindstrømsvej blev anlagt uden om stationen.
Overkørslen for Birketvej havde bomme indtil 1971.

Museumsbanen lejede sig ind i lokalerne på Bandholm station i 1978, og få år efter i 1984 købtes bygningen af Lollandsbanen.
Områdets tilstand var efterhånden ikke ganske tiltrækkende. Hovedbygningen trængte til en istandsættelse. Syd for stationen lå en kommunal containerplads (genbrugsplads). Bortset fra selve sporene var stationsarealet temmelig tilgroet med buskads og lignende.
Museumsbanens ledelse fik et projekt i stand til istandsættelse af stationen med tilskud fra blandt andet EU, og det blev afviklet i perioden 1997-99. Projektet sigtede efter at tilbageføre stationen til tiden omkring 1920. Det indebar: toiletbygning blev opført i 1998, så toilettet i hovedbygningen kunne nedlægges sporanlægget blev udvidet med et spor 3 med tilhørende perron mellem spor 2 og 3, og et blindspor (spor 0) blev anlagt med perron nord for spor 1, ventesal restaureret til sit oprindelige udseende, kontor blev indrettet med billetluge, boligen blev istandsat, murværk, tag og skorstene blev restaureret, ny beklædning til pakhus Bandholm station.

De meste synlige elementer er hovedbygning og varehus. Af det oprindelige tilbehør bemærkes brønd med pulsometer (en dampdrevet vandpumpe), affaldskule, flagstang, enderampe og siderampe.

Museumsbanen har tilført forskellige udstyr: signal fra Nyråd (let modificeret) Gribskovbanens vandkran fra Gilleleje læssekran fra Helsinge (oprindelig Storkevad) vognkasse fra Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted-banen meldeklokke. Formålet har dels været at bevare de egenartede dele, dels at vise dem i brug.
I det hele taget er målet at vise et levende stationsmiljø anno 1920.

Flere troljer og dræsiner har fået plads i "Madsens troljeskur", der blev opført 2010-11.
/Bandholm2.jpg
/slide/bandholm_station_2011.jpg