Maribo - Bandholm jernbanes historieMaribo er den eneste købstad på Lolland uden havn. I midten af forrige århundrede var byen centrum for en omfattende landbrugshandel, især med korn, og dermed opstod behov for bedre transportmuligheder til havnen i Bandholm.

Jernbanen mellem Maribo og Bandholm blev indviet 2. november 1869 med Knuthenborg gods, der ejer Bandholm havn, og Privatbanken som hovedaktionærer. Det var Danmarks første privatbane. Til rådighed for driften stod 2 damplokomotiver, bygget af Robert Stephenson i Newcastle, 6 personvogne og 10 godsvogne, bygget i Randers. Strækningen er 8 km lang og anlagt med normal sporvidde.
Bandholm station blev bygget til åbningen i 1869. Hovedbygningen blev indrettet med kontor, ventesale, banegårdsbeværtning, post- og telegrafekspedition, pakrum samt bolig til stationsforvalteren, der tillige var banens driftsbestyrer. Det var trange forhold. Indtil 1879 blev billetter solgt i togene, men derefter solgte stationen både billetter til tog og til visse skibsruter. Bandholm havn var et trafikknudepunkt for rutetrafikken med øerne Askø, Fejø og Femø samt anløbshavn for skibsruter mellem København og vestlige Østersøhavne. 

/indvielsestog.jpg
Endnu større betydning fik godstrafikken via havnen med korn, kul, kalk og sukker. Sukkerfabrikkerne i Maribo og Holeby var betydningsfulde kunder.

Efterhånden blev Maribo - Bandholm Jernbane A/S overtaget af det Lolland-Falsterske Jernbane Selskab. I 1904 var Bandholm station bemandet af 1 stationsforvalter, 1 assistent af 3. klasse, 1 vognmester og 3 stationskarle samt 4 postbude.

Under første verdenskrig steg trafikken så meget, at der måtte bygges nyt. I 1919 blev pakhuset nord for hovedbygningen bygget, og samtidig blev villaen umiddelbart nord for pakhuset bygget som tjenestebolig for stationsforstanderen.

Frem til 1960 havde Bandholmbanen en stor godstrafik. På travle dage var 2 lokomotiver beskæftiget med havnerangering og strækningskørsel med 10-12 ekstra godstog udover den normale køreplan. Men siden er det gået ned ad bakke. Persontrafikken blev delvis erstattet med rutebiler, og i oktober 1952 kørte det sidste persontog. Stationen fungerede i fuldt omfang indtil juni 1953. Den blev omdannet til rutebilstation med kiosk i 1956. Lollandsbanen fortsatte med at køre godsvogne til Bandholm efter behov indtil juni 1999.

I 1962 kom der "ny" trafik på banen, idet Dansk Jernbane-Klub fik tilladelse af Lollandsbanen til at køre Museumstog mellem Maribo og Bandholm "på søn- og helligdage, når der ikke kører godstog". Siden har Museumsbanen udvidet sin kørsel noget, idet den har 50-60 trafikdage hvert år.

Museumsbanen blev officielt veteranbane i 2018, hvor Lokaltog overdrog forvaltningen af sporet til foreningen.

Hovedbygningen på Bandholm station blev fredet i 1972, og Dansk Jernbane-Klub købte hele stationen i 1984 incl. pakhus. I forbindelse med en større renovering 1999 blev en toiletbygning tilføjet, og nogle år senere - i 2012 - blev en særlig bygning for troljer taget i brug.

Fra den oprindelige Maribo - Bandholm Jernbane eksisterer i dag - foruden Bandholm station - personvognen A 1, som stadig kører på banen.

Litteratur
Der findes en righoldig litteratur om jernbaner, herunder også noget om Museumsbanen. Interesserede kan henvises til Jernbanebøger.